polski english
Zaloguj sięZarejestrujPałac i ParkPasaż WiedzyE-sklepKontakt
Trwa komunikacja
Wybrany termin: 2019-07-19 10:50
Nazwa wydarzenia: ZWIEDZANIE PAŁACU I + II TRASA - GOŚCIE INDYWIDUALNI
Wybrany temat: Indywidualne zwiedzanie pałacu (I i II trasa)
Ważne: Można zamówić od 1 do 9 biletów
Liczba aktualnie dostępnych biletów: 1
PAŁAC
Cena (zł)
Liczba
Wartość (zł)
Bilet normalny
Bilet wstępu do pałacu dla osób dorosłych, którym nie przysługuje żadna ulga.
30.00
0.00
Bilet ulgowy
Uprawnieni do ulgi m.in.: uczniowie, studenci, osoby po 65 r.ż., emeryci, osoby z niepełnosprawnością, nauczyciele - jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA, zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (art. 10 ust. 3a). Proszę okazać stosowny dokument przed wejściem.
20.00
0.00
Bilety dostępne tylko w kasach
Bilet dziecięcy
Bilet dla dzieci do 7 roku życia.
0.00