polski english
Zaloguj sięZarejestrujPałac i ParkPasaż WiedzyE-sklepKontakt
Trwa komunikacja
Wybrany termin: 2019-07-20 12:00
Nazwa wydarzenia: ZAJĘCIA I WARSZTATY EDUKACYJNE - GOŚCIE INDYWIDUALNI
Wybrany temat: Zobacz pałac! (WEEKENDOWY SPACER PO PAŁACU, JĘZ. ANGIELSKI)
Ważne: Można zamówić od 1 do 9 biletów
Liczba aktualnie dostępnych biletów: 18
PAŁAC
Cena (zł)
Liczba
Wartość (zł)
Bilet normalny
Bilet wstępu do pałacu dla osób dorosłych, którym nie przysługuje żadna ulga.
20.00
0.00
Bilet ulgowy
Uprawnieni do ulgi m.in.: uczniowie, studenci, osoby po 65 r.ż., emeryci, osoby z niepełnosprawnością, nauczyciele - jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA, zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (art. 10 ust. 3a). Proszę okazać stosowny dokument przed wejściem.
15.00
0.00
Bilety dostępne tylko w kasach
Muzeum za złotówkę
Dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat, jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA.
1.00
Bilet dziecięcy
Bilet wydawany dla dzieci poniżej 7 roku życia (0 – 6 lat).
0.00
Bilet normalny (KDR)
Bilet wstępu do pałacu dla osób dorosłych, którym nie przysługuje żadna ulga.
15.00
Bilet ulgowy (KDR)
Rabat przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny (za okazaniem dokumentu).
11.00