polski english
Zaloguj sięZarejestrujPałac i ParkPasaż WiedzyE-sklepKontakt
Trwa komunikacja
Wybrany termin: 2019-07-20 11:00
Nazwa wydarzenia: ZAJĘCIA I WARSZTATY EDUKACYJNE - GOŚCIE INDYWIDUALNI
Wybrany temat: Zobacz park! (WEEKENDOWY SPACER PO PARKU)
Ważne: Można zamówić od 1 do 9 biletów
Liczba aktualnie dostępnych biletów: 23
PARK
Cena (zł)
Liczba
Wartość (zł)
Bilet normalny
Bilet wstępu do parku dla osób dorosłych, którym nie przysługuje żadna ulga.
5.00
0.00
Bilet ulgowy
Uprawnieni do ulgi m.in.: uczniowie, studenci, osoby po 65 r.ż., emeryci, osoby z niepełnosprawnością, nauczyciele - jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA, zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (art. 10 ust. 3a). Proszę okazać stosowny dokument przed wejściem.
3.00
0.00
Bilety dostępne tylko w kasach
Bilet normalny (KDR)
Rabat przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny (za okazaniem dokumentu).
3.50
Bilet ulgowy (KDR)
Rabat przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny (za okazaniem dokumentu).
2.00
Muzeum za złotówkę
Dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat, jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA.
1.00
Bilet dziecięcy
Bilet wydawany dla dzieci poniżej 7 roku życia (0 – 6 lat).
0.00