polski english
Zaloguj sięZarejestrujPałac i ParkPasaż WiedzyE-sklepKontakt
Trwa komunikacja
Wybrany termin: 2019-07-19 09:10
Nazwa wydarzenia: ZWIEDZANIE PAŁACU I TRASA - GOŚCIE INDYWIDUALNI
Wybrany temat: Indywidualne zwiedzanie ekspozycji stałej (I trasa)
Ważne: Można zamówić od 1 do 9 biletów
Liczba aktualnie dostępnych biletów: 18
EKSPOZYCJA STAŁA
Cena (zł)
Liczba
Wartość (zł)
Bilet normalny
Bilet wstępu do pałacu dla osób dorosłych, którym nie przysługuje żadna ulga.
20.00
0.00
Bilet ulgowy
Uprawnieni do ulgi m.in.: uczniowie, studenci, osoby po 65 r.ż., emeryci, osoby z niepełnosprawnością, nauczyciele - jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA, zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (art. 10 ust. 3a). Proszę okazać stosowny dokument przed wejściem.
15.00
0.00
Bilety dostępne tylko w kasach
Muzeum za złotówkę
Dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat, jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA.
1.00
Bilet dziecięcy
Bilet dla dzieci do 7 roku życia.
0.00
Bilet normalny (KDR)
Bilet wstępu do pałacu dla osób dorosłych, legitymujących się Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.
15.00
Bilet ulgowy (KDR)
Bilet ulgowy wstępu do pałacu dla osób, legitymujących się Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.
11.00