polski english
Zaloguj sięZarejestrujPałac i ParkPasaż WiedzyE-sklepKontakt
Trwa komunikacja
Wybrany termin: 2020-09-27 13:00
Nazwa wydarzenia: ZAJĘCIA I WARSZTATY EDUKACYJNE - GOŚCIE INDYWIDUALNI
Wybrany temat: Zobacz park! (WEEKENDOWY SPACER PO PARKU)
Ważne: Można zamówić od 1 do 10 biletów
Liczba aktualnie dostępnych biletów: 13
PARK
Cena (zł)
Liczba
Wartość (zł)
Bilet normalny
Bilet wstępu do parku dla osób dorosłych, którym nie przysługuje żadna ulga.
7.00
0.00
Bilet ulgowy
Uprawnieni do ulgi m.in.: uczniowie, studenci, osoby po 65 r.ż., emeryci, osoby z niepełnosprawnością, nauczyciele - jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA, zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (art. 10 ust. 3a). Proszę okazać stosowny dokument przed wejściem.
4.00
0.00
Bilety dostępne tylko w kasach
Bilet normalny (KDR)
Rabat przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny (za okazaniem dokumentu).
5.00
Bilet ulgowy (KDR)
Rabat przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny (za okazaniem dokumentu).
3.00
Muzeum za złotówkę - Park
Dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat, jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA.
1.00
Bilet dziecięcy
Bilet wydawany dla dzieci poniżej 7 roku życia (0 – 6 lat).
0.00