polski english
Zaloguj sięZarejestrujPałac i ParkPasaż WiedzyE-sklepKontakt
Trwa komunikacja
Wybrany termin: 2020-11-27 13:00 - 14:00
Nazwa wydarzenia: ZWIEDZANIE PARKU
Wybrany temat: Zwiedzanie parku
Ważne: Można zamówić od 1 do 9 biletów
Liczba aktualnie dostępnych biletów: 479
PARK
Cena (zł)
Liczba
Wartość (zł)
Bilet normalny
Bilet wstępu do parku dla osób dorosłych, którym nie przysługuje żadna ulga.
7.00
0.00
Bilet ulgowy
Uprawnieni do ulgi m.in.: uczniowie, studenci, osoby po 65 r.ż., emeryci, osoby z niepełnosprawnością, nauczyciele - jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA, zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (art. 10 ust. 3a). Proszę okazać stosowny dokument przed wejściem.
4.00
0.00
Bilety dostępne tylko w kasach
Muzeum za złotówkę - Park
Dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat, jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA.
1.00
Bilet dziecięcy
Bilet dla dzieci do 7 roku życia.
0.00
Bilet normalny (KDR)
Rabat przysługuje posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (za okazaniem dokumentu).
5.00
Bilet ulgowy (KDR)
Rabat przysługuje posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (za okazaniem dokumentu).
3.00