polski english
Zaloguj sięZarejestrujPałac i ParkPasaż WiedzyE-sklepKontakt
Trwa komunikacja
Wybrany termin: 2022-06-12 11:00
Nazwa wydarzenia: ZAJĘCIA I WARSZTATY EDUKACYJNE - GOŚCIE INDYWIDUALNI
Wybrany temat: Scriptorium Villa Nova | warsztaty kaligraficzne
Ważne: Można zamówić od 1 do 9 biletów
Liczba aktualnie dostępnych biletów: 10
WOZOWNIA
Cena (zł)
Liczba
Wartość (zł)
Bilet edukacyjny
20.00
0.00
Kultura dostępna
0.00
0.00